Υπηρεσίες επιχειρήσεων

Άμεσες προσλήψεις από την Coca Cola

Άμεσες προσλήψεις από την Coca Cola

  Η Coca-Cola Company κατέχει, αναπτύσσει και εμπορεύεται τις μάρκες της με τον τελικό καταναλωτή. Είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή, διανομή και πώληση αυτών των ποτών. Ενισχύει το προσωπικό της...

-Υπηρεσίες επιχειρήσεων

Scroll Up