Ψυχομετρικά τεστ

Ψυχομετρικά τεστ

Το jobgr.gr σε συνεργασία με το testΒiz.gr προσφέρουν πρότυπα τεστ  από Έλληνες ψυχολόγους και ειδικούς προγραμματιστές προκειμένου να διαγιγνώσκει ικανότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και επαγγελματικές αξίες μέσω της χρήσης ειδικά σταθμισμένων επιστημονικών τεστ.

Τέτοιου είδους τεστ χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και σταδιακά τείνουν να αποτελέσουν συνήθη πρακτική και μεταξύ των ελληνικών εταιρειών. Τα τεστ αυτά λειτουργούν συνεπικουρικά με την συνέντευξη στην διαδικασία της επιλογής προσωπικού καθώς και στις διαδικασίες αξιολόγησης παρέχοντας αντικειμενικά αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα και προφυλάσσοντας από παραπλανητικές και συχνά εσφαλμένες κρίσεις.

Στο jobgr.gr θα βρείτε τεστ που εξετάζουν τον βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης, την προσωπικότητα, την αυτοεκτίμηση, την αφαιρετική-κριτική σκέψη, τον τρόπο λήψης απόφασης, τις επαγγελματικές αξίες, την επαγγελματική ικανοποίηση καθώς και την γλωσσική και αριθμητική ικανότητα. Η επιλογή της θεματικής των τεστ που θα συμπληρωθούν αποφασίζεται στην βάση των προτεραιοτήτων και των χαρακτηριστικών της θέσης.

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει διαπιστωθεί ότι συσχετίζεται με επιτυχία στις πωλήσεις και στην ηγεσία, η επαγγελματική ικανοποίηση έχει διαπιστωθεί ότι οδηγεί σε αυξημένη επιθυμία για παραμονή στην εταιρεία και για αυξημένα κίνητρα κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων, η αριθμητική ικανότητα είναι απαραίτητη σε εργαζομένους που συχνά έρχονται σε επαφή με νούμερα και αριθμούς όπως οι εργαζόμενοι σε τράπεζες κ.ο.κ.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του jobgr.gr μπορούν να σας παρέχουν επιπλέον βοήθεια σχετικά με το πώς να διαλέξετε τεστ και πώς να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα του.

Τα τεστ αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές εντός του εργασιακού πλαισίου και η αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε συμμετέχοντα πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα των τεστ είναι εμπιστευτικά και το jobgr.gr δεσμεύεται για την μη δημοσιοποίηση τους τηρώντας τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Test αξιολόγησης ικανοτήτων και χαρακτηριστικών

Το jobgr.gr σε συνεργασία με το testbiz.gr αποτελούν τις πρώτες ελληνικές ιστοσελίδες ηλεκτρονικής αξιολόγησης ικανοτήτων και χαρακτηριστικών. Περιλαμβάνουν μια σειρά από επιστημονικά τεστ αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες και ιδιώτες.
Τα τεστ που περιλαμβάνονται στο jobgr.gr είναι προϊόντα επιστημονικής ψυχολογικής έρευνας και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Recruitment.

Η Recruitment αποτελεί μια εξολοκλήρου ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των HR εφαρμογών από το 2003. Ανάμεσα στα αντικείμενα της περιλαμβάνονται :

 Η ψυχομετρική αξιολόγηση προσόντων και ικανοτήτων,
 Η επιλογή προσωπικού,
 Η διερεύνηση επαγγελματικής ικανοποίησης,
 Οι περιγραφές θέσεων εργασίας,
 Οι οργανωτικές μελέτες και η σχεδίαση οργανογράμματος,
 Η κατασκευή τεστ,
 Η υλοποίηση σεμιναρίων ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού.

Δημιουργός των τεστ είναι κος Γαλανάκης Μιχάλης (PhD, MSc), Εργασιακός Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών. Ο Κος Γαλανάκης θεωρείται πρωτοπόρος στην κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων στην Ελλάδα και είναι χρηματοδοτούμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Τεχνολογίας & Έρευνας (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003) για την ανάπτυξη ψυχομετρικών τεστ.

Στο πελατολόγιο μας ανήκουν εταιρείες από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ελληνικές και πολυεθνικές, οι οποίες επιθυμούν να εξασφαλίσουν, μέσω της χρήσης των τεστ, την αντικειμενική αξιολόγηση των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζονται ή με τους οποίους θα συνεργαστούν μελλοντικά.

Γιατί να επιλέξετε εμάς; Γιατί να επιλέξετε το jobgr.gr;

Υψηλών προδιαγραφών ψυχομετρικά τεστ!
Αυτόματα αποτελέσματα και συγκρίσιμα γραφήματα
Διαχειριστικό Εργαλείο
Προσιτές τιμές

Αξιοπιστία 100%
Γρήγορα αποτελέσματα 100%
Ασφαλή συμπεράσματα για το προσωπικό σας 90%
Την τελευταία δεκαετία επισημανθεί η σημασία του παράγοντα της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επίτευξη προσωπικών και συλλογικών στόχων.

Τις περισσότερες φορές μάλιστα η γενική νοημοσύνη του ατόμου δεν εγγυάται επιτυχία παρά μόνο όταν συνδυάζεται με υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης.

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη;
Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί ταυτόχρονα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και νοητική ικανότητα, την οποία το άτομο κληρονομεί από το γενετικό υλικό των γονέων του και την εξελίσσει – αναπτύσσει καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. Η συναισθηματική νοημοσύνη καθορίζει τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο:

προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον,
κατανοεί τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων,
μπορεί να ελέγχει τα συναισθήματα του,
μπορεί να εμπνέει και να ηγείται,
έχει ισχυρά κίνητρα,
κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών,
εστιάζει την προσοχή του,
αποφεύγει τα λάθη,
είναι ευσυνείδητο,
γνωρίζει να διαχειρίζεται τις διαφωνίες,
είναι αισιόδοξο,
είναι ικανό στην επικοινωνία και στην δημιουργία δεσμών,
έχει ικανότητα πειθούς,

Το τεστ λήψης απόφασης αξιολογεί τον σύνθετο τρόπο σκέψης που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους προκειμένου να αναλύσουν τα δεδομένα μιας περίστασης.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση διαφοροποιούνται ανά άτομο, όπως επίσης διαφοροποιείται και ο τρόπος αξιολόγησης τους.

Ο τρόπος λήψης απόφασης έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται με την τελική επιτυχία ή αποτυχία ενός σχεδίου δράσης καθώς και με την γενικότερη ανάπτυξη ή στασιμότητα μιας εταιρείας.

Η αξιολόγηση του τρόπου λήψης απόφασης των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Γιατί πρέπει να αξιολογηθεί ο τρόπος λήψης απόφασης;

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο της καθημερινής μας ζωής και καθορίζει την μετέπειτα πορεία και τα αποτελέσματα μας σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας. Το πλήθος των αποφάσεων που καλούμαστε να λάβουμε είναι τέτοιο που αρκετές φορές αποφασίζουμε ασυνείδητα και μηχανικά.

Επειδή ως άνθρωποι έχουμε ο καθένας τελείως διαφορετική προσωπικότητα, ικανότητες, αυτοπεποίθηση, βιώματα, εμπειρίες, επιθυμίες, στόχους, αδυναμίες και ελαττώματα, όπως είναι φυσικό επιλέγουμε με τελείως ξεχωριστό τρόπο και με προσωπικά κριτήρια όταν πρέπει να λάβουμε μια απόφαση.

Ο τρόπος λήψης απόφασης δεν επηρεάζεται τόσο από το φύλο, από τον δείκτη ευφυΐας ή από την ηλικία. Τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί επιστημονικά. Περισσότερο ο τρόπος λήψης αποφάσεων φαίνεται να είναι συνδεδεμένος με τον χαρακτήρα, τα βιώματα και τους στόχους του κάθε ανθρώπου.

Επίσης ο τρόπος λήψης αποφάσεων αποτελεί κατά κύριο λόγο προϊόν μάθησης και έξη παρά μια ιδιότητα έμφυτη και εγγενή. Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή διαμορφώνει και υιοθετεί από τα πρώτα στάδια της ζωής του ένα προσωπικό στυλ λήψης απόφασης, το οποίο τον χαρακτηρίζει με κάποιες παραλλαγές και στην μετέπειτα ζωή του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος λαμβάνει αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων εξελίσσεται δυναμικά και διαφοροποιείται μέσω της συνεχούς μάθησης και της απόκτησης εμπειρίας.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι λήψης απόφασης και ο κάθε ένας από αυτούς κρίνεται ως λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένος ανάλογα με τον αρχικό στόχο και την τελική έκβαση. Δεν υπάρχουν ωστόσο απόλυτα σωστοί και λανθασμένοι τρόποι λήψης απόφασης. Υπό αυτήν την έννοια είναι άσκοπο να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο σκέφτεται και αποφασίζει επειδή σε εμάς φαίνεται λάθος. Μπορεί ενδεχομένως για μια εργασιακή θέση ή για μια συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων να απαιτείται αποφασιστικότητα, γρήγορη αντίληψη και ταχύτατη επιλογή, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση ένας εξεταζόμενος ο οποίος γνωρίζουμε μέσω του τεστ ότι είναι αναποφάσιστος ή αποφασίζει αφού πρώτα εξετάσει λογικά όλα τα στοιχεία να μην είναι κατάλληλος και να μην αποδώσει.

Τεστ Προσωπικότητας – GalaPersonality Test
Παρατηρείται το φαινόμενο, εργαζόμενοι με πολλές ικανότητες να μην μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά στα πλαίσια του ρόλου τους στην εταιρεία.

Πίσω από αυτά τα φαινόμενα συνήθως βρίσκεται η ασυμβατότητα της προσωπικότητας του εργαζομένου με αυτή των υπολοίπων συναδέλφων καθώς και με την οργανωτική κουλτούρα. Αυτά τα προβλήματα προσαρμογής και απόδοσης μπορούν να αντιμετωπιστούν προληπτικά εφόσον διαγιγνώσκεται έγκαιρα η προσωπικότητα των νέων στελεχών μιας εταιρείας και αξιολογείται η δυνατότητα τους να ταιριάξουν με την ήδη διαμορφωμένη δυναμική της επιχείρησης. Η αξιολόγηση της προσωπικότητας των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η προσωπικότητα;

Αν θέλαμε να παρέχουμε έναν ακριβή ορισμό της προσωπικότητας θα αναφέραμε ότι: η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι το σύνολο των σωματικών, νοητικών, κοινωνικών και συναισθηματικών γνωρισμάτων, των συμπεριφορών και των συνηθειών που διαφοροποιούν τον κάθε έναν από εμάς από τους υπολοίπους. Η προσωπικότητα του κάθε ατόμου είναι μοναδική και σταθερή και εξαρτάται από την κληρονομικότητα και από το περιβάλλον.

Κατά περιόδους έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με το τι είναι η προσωπικότητα, τι περιλαμβάνει και από τι επηρεάζεται, π.χ. Freud, Cattell, Eysenck, Hartmann, Bandura, Rogers κ.α. Η κάθε μια από αυτές τις θεωρήσεις επηρεάζεται έντονα από το ιδεολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο του θεμελιωτή της. Ωστόσο ακόμη και αν όλες αυτές οι θεωρήσεις έχουν τα ισχυρά τους σημεία και κατορθώνουν σε σημαντικό βαθμό να διεισδύσουν στη βαθύτερη ουσία της έννοιας “προσωπικότητα”, τα τελευταία χρόνια τείνουν να ξεπεραστούν από μια νέα θεώρηση, πάνω στην οποία φαίνεται να συμφωνούν οι περισσότεροι από τους σύγχρονους ψυχολόγους της προσωπικότητας. Η θεώρηση αυτή ονομάζεται “μοντέλο των 5 παραγόντων” και υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη προσωπικότητα μπορεί να περιγραφεί πλήρως από 5 βασικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής::

Νευρωτισμός,

ο οποίος αναφέρεται στην συναισθηματική ισορροπία και στην προσαρμογή του ατόμου.

Εξωστρέφεια,

η οποία αξιολογεί την ποιότητα και την ένταση των κοινωνικών σχέσεων του ατόμου.

Ανοικτότητα,

η οποία περιγράφει την ικανότητα του ατόμου να ανοιχθεί και να εξερευνήσει άγνωστες καταστάσεις, να προσλάβει νέες εμπειρίες κ.ο.κ.

Ευαρέστηση,

η οποία εξετάζει την ποιότητα των σχέσεων του ατόμου με τους άλλους και με τον εαυτό του.

Ευσυνειδησία,

η οποία εστιάζει στο κατά πόσο η συμπεριφορά του ατόμου στοχεύει στην επίτευξη κάποιου σκοπού και διέπεται από εσωτερικές αξίες, κανόνες και ηθική.

Η αξιολόγηση αυτών των διαστάσεων είναι σημαντική και μπορεί να μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την μελλοντική προσαρμογή και απόδοση ενός εργαζομένου.

Τι είναι Αυτοεκτίμηση;

Σημαντικός παράγοντας η αυτοεκτίμηση στην επίτευξη προσωπικών και συλλογικών στόχων.

Αρκετά συχνά μάλιστα η υψηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε επίτευξη σημαντικών στόχων ανεξάρτητα από την ύπαρξη ανάλογων ικανοτήτων και αντιστρόφως η χαμηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε αποτυχία παρά την ύπαρξη ικανοτήτων και σκληρής προετοιμασίας.

Συγκεκριμένα η αυτοεκτίμηση έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι σχετίζεται με ταχύτερη προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον, καλύτερη συνεργασία, αντιμετώπιση δυσκολιών, αντοχή στο στρες, διατήρηση ψυχραιμίας σε πιεστικές καταστάσεις, πρόληψη λαθών και επίτευξη δύσκολων στόχων.

Αντιθέτως η χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι οδηγεί σε έλλειψη πρωτοβουλίας, κακές διαπροσωπικές εργασιακές σχέσεις, παραίτηση και αποτυχία.

Η αξιολόγηση του βαθμού αυτοεκτίμησης του εργαζομένου θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η αυτοεκτίμηση;

Η αυτοεκτίμηση αποτελεί βασικό κομμάτι της ανθρώπινης προσωπικότητας και αναφέρεται στην πίστη του ατόμου στις ικανότητες και στις δυνάμεις του. Σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας εξελίσσεται διαρκώς με την πάροδο του χρόνου και αυξομειώνεται ανάλογα

α) με τους στόχους που επιτυγχάνει το άτομο,
β) τις αποτυχίες του καθώς και
γ) την υποκειμενική αξιολόγηση του για όλα τα παραπάνω.

Σημαντικός όγκος επιστημονικών ερευνών έχει πραγματοποιηθεί την τελευταία 10ετία σχετικά με την διάσταση της αυτοεκτίμησης. Ο λόγος αύξησης του ενδιαφέροντος για την αυτοεκτίμηση έγκειται στο ότι η έλλειψη της σχετίζεται με ψυχοπαθολογία (δυσκολίες προσαρμογής, νευρώσεις, αυτοκτονικές τάσεις κ.α.) ενώ η ανάπτυξη της σχετίζεται ιδιαίτερα με την ψυχολογική ευεξία και την ποιότητα ζωής. Παράλληλα η υψηλή αυτοεκτίμηση θεωρείται ότι διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην επαγγελματική επιτυχία. Όλοι οι επιτυχημένοι επαγγελματίες διαθέτουν υψηλή αυτοεκτίμηση και όλες οι ανταγωνιστικές εταιρείες στηρίζουν την επίτευξη των στόχων τους σε εργαζόμενους με υψηλή αυτοεκτίμηση.

Τι είναι Αφαιρετική και Κριτική Σκέψη;
Μεγάλες εταιρείες αξιολογούν την ικανότητα tων υποψηφίων για αφαιρετική και κριτική σκέψη.

Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζουν ότι οι νεοπροσληφθέντες θα έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο και θα μπορούν με επιτυχία να επιλύουν καθημερινά πρακτικά προβλήματα, δυσκολίες και ανάγκες.

Η αξιολόγηση της αφαιρετικής – κριτικής σκέψης των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η αφαιρετική – κριτική σκέψη;

Το να διαθέτει κάποιος υψηλό βαθμό αφαιρετικής-κριτικής σκέψης δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι διαθέτει μαθηματικές γνώσεις, ότι έχει σπουδάσει την μαθηματική επιστήμη σε υψηλό επίπεδο, ότι μπορεί να ανακαλέσει στην μνήμη του πολύπλοκα αλγεβρικά θεωρήματα, συναρτήσεις, εξισώσεις ή τύπους, ότι διαθέτει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, ότι είναι άριστος χειριστής της γλώσσας, ότι διαθέτει πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης (μπορεί ωστόσο να έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης ή να ισχύουν όλα τα παραπάνω αλλά αυτό δεν θα το δείξει η βαθμολογία σε αυτήν την διάσταση) και βέβαια σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις της MENSA (Αμερικάνικος Οργανισμός μέτρησης της νοημοσύνης) και να διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντιθέτως η συγκέντρωση υψηλού βαθμού αφαιρετικής-κριτικής σκέψης δείχνει ότι ο εργαζόμενος διαθέτει την ικανότητα (κάτι δηλαδή πιο πρακτικό και ουσιαστικό από την απλή γνώση) για κριτική επεξεργασία, νοημάτων, λέξεων και γραμμάτων, την ικανότητα για αφαιρετική προσέγγιση αριθμητικών συμβόλων και την ικανότητα για ανακάλυψη σχέσεων μεταξύ σχημάτων και αφηρημένων εννοιών. Λόγω έμφυτου ταλέντου, εγγενούς κλίσης ή και (μη συστηματικής) καλλιέργειας κάποιοι άνθρωποι έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό ανεπτυγμένη την ικανότητα για αφαιρετική και κριτική σκέψη, δηλαδή την ικανότητα να προσεγγίζουν τέτοιες έννοιες και να επιλύουν τέτοια προβλήματα από ότι οι υπόλοιποι.

Ο εργαζόμενος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα πρακτικών υπολογισμών και εύρεσης αναλογιών μεταξύ αριθμητικών δεδομένων.
Η ικανότητα αυτή αντανακλά την γενικότερη νοημοσύνη του ατόμου και η ανάπτυξη της εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η αξιολόγηση της αριθμητικής ικανότητας των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η αριθμητική ικανότητα;

Η αριθμητική ικανότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται και υπολογίζει αριθμούς – αριθμητικά σύμβολα. Σύμφωνα με τα επικρατέστερα ερμηνευτικά επιστημονικά μοντέλα η αριθμητική ικανότητα περιλαμβάνει μια σειρά από διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου τεστ. Συγκεκριμένα με αυτό το τεστ μια εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει:

α) την αριθμητική αντίληψη, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να κατανοήσει το τι συμβολίζουν οι αριθμοί και τι είδους πληροφορίες μας παρέχουν όταν περιέχονται σε έναν πίνακα, σε έναν λογαριασμό, σε μια κάρτα κ.ο.κ.

β) τον αριθμητικό έλεγχο, δηλαδή την ικανότητα του εξεταζομένου να διακρίνει σε πίνακες αριθμών εμφανή και όχι και τόσο εμφανή λάθη και να μπορεί να τα διορθώσει αντικαθιστώντας τα με τις σωστές τιμές, αναλογικά με τις υπόλοιπες αριθμητικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα.

γ) την ικανότητα γρήγορου υπολογισμού και εκτέλεσης πράξεων, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει προσθαφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις σε ποικίλα αριθμητικά μεγέθη είτε νοητά είτε σε μια κόλλα χαρτί. Η χρήση υπολογιστικών μηχανών δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια χορήγησης του τεστ.

δ) την ικανότητα εκτίμησης ενός συνόλου ή μιας ποσότητας, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί σε μια περίπτωση όπου ο ακριβής υπολογισμός μιας πράξης είναι δύσκολος και χρονοβόρος να εκτιμήσει κατά προσέγγιση το πιθανό ύψος των τιμών με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

ε) την ικανότητα αναγωγής στην μονάδα, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί από ένα μεγάλο συνολικό ποσό να προσδιορίσει το ακριβές αριθμητικό μέγεθος της μικρότερης δυνατής μονάδας.

στ) την ικανότητα υπολογισμού με την απλή μέθοδο των τριών, δηλαδή το κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί σε μια κατάσταση αναλογίας ενώ γνωρίζει τις 3 από τις 4 τιμές να προσδιορίσει το ακριβές μέγεθος της τέταρτης άγνωστης τιμής.

ζ) την ικανότητα υπολογισμού ποσοστών και μερισμάτων, δηλαδή το κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να αντιληφθεί ότι ένα ευρύτερο σύνολο μπορεί να διασπαστεί σε επιμέρους κομμάτια με την χρήση της εκατοστιαίας αναλογίας.

η) την ταχύτητα της αριθμητικής αντίληψης, δηλαδή το κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να προσεγγίσει τα προβλήματα και τις αριθμητικές έννοιες με ταχύτητα και ικανοποιώντας τις προκαθορισμένες χρονικές απαιτήσεις.

θ) την πρακτική αριθμητική λογική, δηλαδή το κατά πόσο ο εξεταζόμενος έχει την ικανότητα να επιλύσει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής, χωρίς να καταφεύγει κατ΄ ανάγκη σε εξισώσεις και τύπους ή σε μια μεθοδική και οργανωμένη επίλυση αλλά με τρόπο που στηρίζεται στον έμφυτο προβληματισμό του και στην πηγαία έμπνευση.

Τι είναι η Επαγγελματική Ικανοποίηση;
Όλο και περισσότερες εταιρείες αρχίζουν να εξετάζουν συστηματικά το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων τους.

Ο λόγος για αυτό το ενδιαφέρον βρίσκεται στον αυξανόμενο όγκο επιστημονικών πορισμάτων τα οποία συνδέουν την επαγγελματική ικανοποίηση με την μεγαλύτερη αποδοτικότητα, τις μειωμένες προθέσεις για αποχώρηση, την μεγαλύτερη δέσμευση, την καλύτερη συνεργασία και την επίτευξη απαιτητικών στόχων

Η αξιολόγηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών ανάπτυξης και χάραξης στρατηγικής των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η επαγγελματική ικανοποίηση;

Η επαγγελματική ικανοποίηση αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο το άτομο νιώθει δικαιωμένο για την επιλογή του να εργαστεί για μια συγκεκριμένη εταιρεία και καθορίζει τον βαθμό δέσμευσης του στα εταιρικά οράματα.

Ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης επηρεάζεται από όλες τις εργασιακές διαστάσεις και υπάγεται σε αυξομειώσεις με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις κινήσεις τις διοίκησης.

Ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο ένας εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από την εταιρεία καταβάλλει και την αντίστοιχη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Τι είναι Επαγγελματικές Αξίες
Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο αντιδρά, μας παρέχει, με βάση την συμπεριφορά του, την δυνατότητα να το περιγράψουμε ανάλογα.

Μπορούμε, δηλαδή, να διαπιστώσουμε την ιδιοσυγκρασία του και κατ’ επέκταση την μελλοντική του συμπεριφορά. Ωστόσο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται τις ίδιες αξίες στον ίδιο βαθμό. Η μέτρηση τόσο της ιδιοσυγκρασίας όσο και των αξιών ενός ατόμου, είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγησή του και για την κατανόηση – πρόβλεψη της συμπεριφοράς του.

Η αξιολόγηση των αξιών των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι οι επαγγελματικές αξίες;

Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ακριβή ορισμό θα υποστηρίζαμε ότι οι αξίες αποτελούν αποκρυσταλλωμένες βαθύτερες πεποιθήσεις, προτιμήσεις, στάσεις, ιδέες και γνώμες του υποκειμένου οι οποίες με τρόπο δυναμικό και συχνά ασυνείδητο κατευθύνουν την συμπεριφορά του και τις επιλογές του.

Οι αξίες συνήθως είναι οργανωμένες σε ένα συμπαγές σύστημα και εμφανίζουν την τάση να προσελκύουν παρόμοιες με αυτές αξίες και να απομακρύνουν τις αντίθετες τους. Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος έχει ψηλά στο σύστημα αξιών του την τεμπελιά, την ανηθικότητα, το ψεύδος και την κλοπή τότε είναι πιο πιθανό ότι παράλληλα θα είναι ανεύθυνος και ασυνείδητος παρά φιλότιμος και συμπονετικός. Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο επιλέγει και εσωτερικεύει συγκεκριμένες αξίες είναι πολυσύνθετος και βασίζεται ταυτόχρονα στην κληρονομικότητα, στην οικογένεια, στα βιώματα του και στο ευρύτερο κοινωνικό – ιστορικό πλαίσιο. Η διαφορά των αξιών από τις στάσεις ή τις απλές απόψεις του ατόμου έγκειται στον βαθμό στον οποίο αυτές επηρεάζουν την συμπεριφορά του καθώς και στην δυσκολία στην αλλαγή τους. Οι αξίες είναι σχετικά σταθερές και αμετάβλητες.

Οι αξίες ενός προσώπου καθορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αυτό συμπεριφέρεται καθώς και τον βαθμό απόδοσής του στην πραγματοποίηση ενός έργου. Οι άμεσες αποφάσεις, όσο και τα μακροπρόθεσμα σχέδια, επηρεάζονται, συνειδητά και ασυνείδητα, από το ατομικό σύστημα αξιών. Το αίσθημα αυτάρκειας επίσης εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό στον οποίο οι αξίες εκφράζονται στην καθημερινή ζωή. Η ασυμβατότητα ή η σύγκρουση αξιών, σε ενδοατομικό ή ενδοομαδικό επίπεδο, αποτελούν τη ρίζα πολλών προσωπικών και διαπροσωπικών προβλημάτων.

Τι είναι η Γλωσσική Ικανότητα;
Η κατανόηση του γραπτού λόγου και η ακριβής χρήση του αποτελούν βασικό συστατικό επιτυχίας σε μια τεράστια σειρά επαγγελμάτων.

Η γλωσσική ικανότητα αντανακλά την γενικότερη νοημοσύνη του ατόμου και η ανάπτυξη της εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Λόγω έμφυτου ταλέντου, εγγενούς κλίσης ή και συστηματικής καλλιέργειας κάποιοι άνθρωποι έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό ανεπτυγμένη την ικανότητα να προσεγγίζουν γλωσσικές έννοιες και να επιλύουν γλωσσικές δοκιμασίες από ότι οι υπόλοιποι.

Η αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η γλωσσική ικανότητα;

Η γλωσσική ικανότητα αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο το άτομο μπορεί να προσεγγίζει λέξεις, προτάσεις, γραπτά κείμενα, ρήματα, επίθετα καθώς και να κατανοεί νοήματα, να παράγει συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις, να γνωρίζει την σημασία των λέξεων και την χρήση τους, να συμπληρώνει λέξεις που παραλείπονται με βάση τα συμφραζόμενα και να τοποθετείται απέναντι στον γραπτό λόγο κριτικά. Η ικανότητα αυτή είναι εν μέρει έμφυτη, δηλαδή το άτομο περιλαμβάνει μέσα του ως ζωντανό οργανισμό την ελληνική γλώσσα και την μαθαίνει με τρόπο ασυνείδητο και μη συστηματικό κάθε στιγμή της ζωής του μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους και εν μέρει επίκτητη, με την έννοια ότι όλοι μας έχουμε λάβει κάποιες γνώσεις από την επίσημη υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση προκειμένου να αποκτήσουμε κάποιες κοινές δομές πάνω στις οποίες η γλώσσα θα αναπτύσσεται με τρόπο δυναμικό κάθε στιγμή που περνάει.

Η γλωσσική ικανότητα δεν βρίσκεται πάντα σε συνάρτηση με το επίπεδο σπουδών και τις γραμματικές γνώσεις αλλά απεικονίζει την γλωσσική ευχέρεια και την βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας, το επίπεδο της οποίας αποτελεί προσωπική κατάκτηση του καθενός.

Τι είναι Ηγεσία;
Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ο “ηγέτης” είναι κάποιος που φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους καθοδηγεί προς έναν κοινό στόχο.

Ο καθένας μπορεί να λέει στους άλλους τι να κάνουν, αλλά η αποτελεσματική ηγεσία απαιτεί πολύ περισσότερα από την ικανότητα να ανατεθούν καθήκοντα σε μια ομάδα.

Σε όλη την ιστορία, πολλά έχουν γραφτεί για το τι σημαίνει να είσαι ηγέτης. Ο Κινέζος στρατηγός και συγγραφέας του βιβλίου “Η Τέχνη του Πολέμου” Sun Tzu περιγράφει τον ηγέτη ως κάποιον που «καλλιεργεί τον ηθικό νόμο, και τηρεί αυστηρά τις κατάλληλες μεθόδους και την πειθαρχία». Ο ιστορικός του δέκατου ένατου αιώνα Thomas Carlyle πίστευε ότι οι ηγέτες γεννιόνται και δεν γίνονται, ενώ ο Άγγλος φιλόσοφος Χέρμπερτ Σπένσερ υποστήριξε ότι οι ηγέτες ήταν το αποτέλεσμα της κοινωνίας στην οποία ζούσαν .

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν έφεραν αναρίθμητες μελέτες και εκθέσεις ερευνών που λεπτομερώς εξέτασαν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, στυλ και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ηγεσία. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Michigan την δεκαετία 1940 και 1950 επισήμαναν τρεις συγκεκριμένους τύπους ηγεσίας (προσανατολισμένη στο έργο, συμμετοχική και προσανατολισμένη στην σχέση). Στην δεκαετία του 1970 ο συγγραφέας Ralph Stogdill αναφέρει 6 παράγοντες σχετικούς με την ηγεσία: ικανότητα, επίτευξη, ευθύνη, συμμετοχή, κοινωνικόπολιτική κατάσταση και εξωτερικές συνθήκες – χωρόχρονος. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Harvard Business Review το 2000 από τον συγγραφέα και ψυχολόγο Daniel Goleman αποκάλυψε έξι διαφορετικά στυλ ηγεσίας:

 Οραματιστής ηγέτης – ηγείται μεταδίδοντας ένα μακροπρόθεσμο όραμα και προκαλώντας αποδοχή και ενθουσιασμό για τον στόχο.
 Δημοκρατικός ηγέτης – ηγείται λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες όλων και ενθαρρύνοντας την συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων.
 Coach – Μέντορας – ηγείται με βάση τις γνώσεις του και λαμβάνοντας ρόλο δασκάλου – εκπαιδευτή.
 Ο ανταγωνιστικός ηγέτης – επικεντρώνεται στην νίκη και διακρίνεται από φιλοδοξία και ανταγωνιστικό πνεύμα.
 Ο ηγέτης της εντολής – διοικεί με σκληρό αποφασιστικό τρόπο και βασίζει τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας στις εντολές του.
 Ο συνεργατικός ηγέτης – ηγείται με στόχο την βιωσιμότητα της ομάδας και την διατήρηση των καλών διαπροσωπικών σχέσεων των μελών.

Scroll Up