Ιδιωτικός Τομέας

Άμεσες προσλήψεις από την Coca Cola

Άμεσες προσλήψεις από την Coca Cola

  Η Coca-Cola Company κατέχει, αναπτύσσει και εμπορεύεται τις μάρκες της με τον τελικό καταναλωτή. Είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή, διανομή και πώληση αυτών των ποτών. Ενισχύει το προσωπικό της...

Ιδιωτικός Τομέας

Scroll Up