14 Προσλήψεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη του Νομού Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης διάρκειας 5 μηνών:

12 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης

2 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

Δείτε την ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ολόκληρη

  • Κοινοποιείστε αυτή τη δημοσίευση
Scroll Up