Τέσσερις μεγάλοι φορείς ζητούν νέο προσωπικό

Τέσσερις Οργανισμοί της χώρας ενισχύουν το προσωπικό τους: το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», το Χαμόγελο του Παιδιού και η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ.

και ζητούν τις εξής ειδικότητες:

  • Ψυχολόγοι
  • Κοινωνικούς Λειτουργούς
  • Senior Software Engineer
  • Web Deleveloper
  • System Engineer
  • Επιστημονικοί Συνεργάτες
  • Frond-End- Developer/ Graphic Designer
  • Υπεύθυνους Λογιστηρίου
  • Υπεύθυνους Ταμείου

Συνολικά 18 θέσεις εργασίας

Πατήστε τους  συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά  τις προκηρύξεις:

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»

Χαμόγελο του Παιδιού

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

Scroll Up