Η εταιρία Leroy Merlin ενισχύει το δυναμικό προσωπικό της.

Ζητούνται θέσεις εργασίας με τα εξής προσόντα:

Sales Specialist Leader – Τμήμα Ξυλείας Store-Sales · Μαρούσι

 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε καταστήματα λιανεμπορίου ή εξειδικευμένα εμπορικά καταστήματα με είδη ξυλείας
 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ / Επαγγελματικής Σχολής
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες

Sales Specialist Leader – Τμήμα Ειδών Υγιεινής Store-Sales

 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε καταστήματα λιανεμπορίου ή εξειδικευμένα εμπορικά καταστήματα με είδη υγιεινής
 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ / Επαγγελματικής Σχολής
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες

Store Visual Identity Specialist Leader​- Μερική 4ωρη απασχόληση Store-Support · Ελ.Βενιζέλος

 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI/ Ιδιωτική Σχολή με κατεύθυνση Γραφιστική
 • Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώση Γαλλικών επιθυμητή
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Γνώστης χρήσης γραφιστικών προγραμμάτων, Corel Draw)
 • Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

Category Manager Omni Commerce · Κεντρικά Γραφεία

Store Maintenance & Safety Specialist Leader Store-Support · Ελ.Βενιζέλος

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/TEI Mηχανολογίας ή Hλεκτρολογίας (υποχρεωτικό)
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε εγκατάσταση ή λειτουργία, υποσταθμών, γεννήτριας, αντλιοστασίων πυρόσβεσης και λειτουργίας αντίστοιχων κτηρίων και κατασκευών (επιθυμητή)
 • Hands-on mentality και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες
 • Ευελιξία σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας

Information Security Officer Specialist Leader Business & Financial Data Processing · Κεντρικά Γραφεία

Sales Specialist Leader – Τμήμα Δαπέδων Store-Sales · Βασ. Σοφίας

 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε καταστήματα λιανεμπορίου ή εξειδικευμένα εμπορικά καταστήματα με είδη είδη πλακιδίων ή δαπέδων 
 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ / Επαγγελματικής Σχολής
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες

Store Maintenance & Safety Specialist Leader Store-Support · Μαρούσι

 • Απόφοιτος TEI Mηχανολογίας ή Hλεκτρολογίας (υποχρεωτικό)
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε εγκατάσταση ή λειτουργία, υποσταθμών, γεννήτριας, αντλιοστασίων πυρόσβεσης και λειτουργίας αντίστοιχων κτηρίων και κατασκευών (επιθυμητή)
 • Hands-on mentality και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες
 • Ευελιξία σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας

Πατήστε εδώ για να τα δείτε αναλυτικά και να στείλετε το βιογραφικό σας.

 

 • Κοινοποιείστε αυτή τη δημοσίευση
Scroll Up