Εκκαθαριστικό Σημείωμα

Το εκκαθαριστικό σημείωμα αποτελεί δημόσιο έγγραφο όπου αναγράφονται τα εισοδηματικά κριτήρια του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση εκκαθαριστικού σημειώματος, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος. Ο ενδιαφερόμενος, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει την δήλωση εκκαθαριστικού σημειώματος κάθε χρόνο σύμφωνα με τα οικονομικά κριτήρια που διέθετε το προηγούμενο έτος. Ένα εκκαθαριστικό αναγράφει το συνολικό εισόδημα (είτε αφορά μισθοδοσία, είτε επιδόματα) που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος, κατά το προηγούμενο έτος. Έπειτα από διαδικασία λογιστικών πράξεων προκύπτει ένα ποσό άλλοτε χρεωστικό και άλλοτε πιστωτικό όπου δηλώνει το ποσό πληρωμής προς τον αρμόδιο φορέα ή το ποσό επιστροφής προς τον υπόχρεο αντίστοιχα.

Το εκκαθαριστικό σημείωμα υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο ατομικά, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις αναγράφει και τα στοιχεία του/της συζύγου.

Επιπλέον το εκκαθαριστικό σημείωμα αναγράφει τον ΑΦΜ του υπόχρεου και την διεύθυνση κατοικίας του αποτελώντας έγκυρο αποδεικτικό έγγραφο σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ζητηθεί. Συγκεκριμένα, το εκκαθαριστικό σημείωμα ζητείται από Τράπεζες (για επιβεβαίωση των ατομικών στοιχείων), σε συμμετοχές προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ώστε να αποδεικνύονται τα εισοδηματικά κριτήρια) και οποιαδήποτε άλλη Δημόσια και Ιδιωτική εταιρεία θέλει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του υπόχρεου.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας  Κάντε την πληρωμή σας με paypal  
Η κάνε κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
Eπωνυμία δικαιούχου  UslugaGR M.IKE , Iban: GR73 0172  2150 0052 1509 1213 987

  • Κοινοποιείστε αυτή τη δημοσίευση
Scroll Up