Δημιουργία ατομικού φακέλου υποψηφίου ( ΑΣΕΠ )

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει το δικό του ατομικό λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΣΕΠ. Με την εγγραφή του ενημερώνει το μητρώο το οποίο είναι ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Στο μητρώο μπορεί να συμπεριλάβει:
Προσωπικά στοιχεία ( Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ και αριθμός ταυτότητας )
Τίτλοι σπουδών ( Τίτλος πτυχίου, ίδρυμα, βαθμός, ημερομηνία κτήσης )
Τίτλοι ξένων γλωσσών ( Τίτλος πτυχίου, ίδρυμα, βαθμός, ημερομηνία κτήσης)
Τίτλοι γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ( Τίτλος πτυχίου, ίδρυμα, βαθμός, ημερομηνία κτήσης )
Εμπειρία ( Εργοδότης, ασφαλιστικός φορέας, μήνες απασχόλησης κλπ. )
Επαγγελματικές άδειες ( Φορέας έκδοσης, ημερομηνία απόκτησης κλπ. )
Στοιχεία από ΟΑΕΔ
Επιμόρφωση – Σεμινάρια – Διακρίσεις
Διάφορα έντυπα – δικαιολογητικά

Για την απόδειξη όλων τα παραπάνω είναι η υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση και του ανάλογου δικαιολογητικού– πιστοποιητικού. Ο ατομικός φάκελος είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τα στοιχεία όποτε επιθυμεί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή αλλά και δημιουργία ατομικού λογαριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΣΕΠ είναι:

οι κωδικοί taxisnet.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας  Κάντε την πληρωμή σας με paypal  
Η κάνε κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
Eπωνυμία δικαιούχου  UslugaGR M.IKE , Iban: GR73 0172  2150 0052 1509 1213 987

  • Κοινοποιείστε αυτή τη δημοσίευση
Scroll Up