Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Η βεβαίωση Προϋπηρεσίας αποτελεί ένα έντυπο όπου αναγράφονται η ημέρες ασφάλισης του κάθε ενδιαφερόμενου καθώς και όλα τα στοιχεία για την εκάστοτε επιχείρηση που εργάστηκε. Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας, είναι απαραίτητο δικαιολογητικό σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ καθώς και προκηρύξεις όπου απαιτείται το σύνολο εμπειρίας του ενδιαφερομένου. Αναλυτικότερα, στην συγκεκριμένη βεβαίωση αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ), οι ημερομηνίες σύμβασης του καθώς και οι ημέρες εργασίας. Επιπλέον στην παρούσα βεβαίωση παρατηρούνται οι Επωνυμίες εργοδοτών , η ειδικότητα που έχει σε κάθε θέση καθώς το είδος δραστηριότητας που εξειδικεύεται η επιχείρηση. Η παρούσα βεβαίωση προϋπηρεσίας δεν λαμβάνεται από τις επιχειρήσεις όπου εργάζεται ο ενδιαφερόμενος. Η έναρξη ηλεκτρονικής χορήγησης της βεβαίωσης προϋπηρεσίας αναγράφεται από το 2002, ενώ αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ένσημα πριν το 2002 θα πρέπει να ανατρέξει στον αρμόδιο φορέα ασφάλισης. Αν στην βεβαίωση ο εργοδότης γράψει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία τότε υπόκειται σε κυρώσεις (πρόστιμο).

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας είναι επικυρωμένες με σφραγίδα ελληνικής Δημοκρατίας και οφείλουν να αναγράφουν τα εξής: «Χορηγείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 4 της με αριθμ.οικ. 17535/Δ1.6002/2020 ΚΥΑ, με κάθε επιφύλαξη για οποιαδήποτε εκ των υστέρων μεταβολή των στοιχείων ασφάλισης βάσει των οποίων εκδόθηκε. Επαλήθευση εγκυρότητας: https://apps.ika.gr/eCheckCerts »

Θα χρειαστείτε:
Tους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
Tον ΑΜΚΑ σας.

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας  Κάντε την πληρωμή σας με paypal  
Η κάνε κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
Eπωνυμία δικαιούχου  UslugaGR M.IKE , Iban: GR73 0172  2150 0052 1509 1213 987

 

 

  • Κοινοποιείστε αυτή τη δημοσίευση
Scroll Up