Ατομικός Λογαριασμός Μισθωτών (Ένσημα)

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά όλα τα ατομικά τους στοιχεία ασφάλισης από 1/1/2002, μέσω της χορήγησης βεβαίωσης ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών. Ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης παρέχει τις ημέρες εργασίας και άλλα στοιχεία (εργοδότες, κλάδους ασφάλισης, αποδοχές κ.ά.) που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισμένου και θεμελιώνουν δικαιώματα για τη χορήγηση παροχών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη βεβαίωση εμφανίζονται τα ένσημα του ενδιαφερόμενου για κάθε μήνα ασφάλισης εκτός του τελευταίου 2μηνου όπου δεν εμφανίζονται στο σύστημα. Ο εργοδότης δεν θα έχει τη δυνατότητα να λάβει Αποσπάσματα για χρονική περίοδο που ο εργαζόμενος απασχολήθηκε σε άλλον εργοδότη. Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α) περιλαμβάνει τις εγγραφές της αιτούμενης χρονικής περιόδου, ίσης ή μεγαλύτερης του εξαμήνου και αφορά απασχόληση μόνο στον αιτούντα εργοδότη.

Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκτυπώνεται από τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι μόνο πληροφοριακού χαρακτήρα, φέρει την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των δεδομένων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη διεκπεραίωση αιτήματος σε άλλους φορείς. Σε αυτή την περίπτωση τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης μπορούν να λαμβάνονται απευθείας από τους φορείς αυτούς.
Θα χρειαστείτε:
Τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
Τον ΑΜΚΑ σας

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας  Κάντε την πληρωμή σας με paypal  
Η κάνε κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
Eπωνυμία δικαιούχου  UslugaGR M.IKE , Iban: GR73 0172  2150 0052 1509 1213 987

 

 

  • Κοινοποιείστε αυτή τη δημοσίευση
Scroll Up