ΑΣΕΠ: 3 προσλήψεις στο ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ταμείο Διοικήσεως & Διαχειρήσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε την προκήρυξη παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1_2020

Scroll Up