Ένοπλες Δυνάμεις : Προκήρυξη μόνιμων & συμβασιούχων έως 6 χρόνια

Το ΓΕΕΘΑ, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη αναφορικά με την πρόσληψη στις Ένοπλες Δυνάμεις 15.000 ανδρών και γυναικών σε ορίζοντα πενταετίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επίσπευσε τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του 2020 να έχουν εκδοθεί οι αρχικές προκηρύξεις και στις αρχές του 2021 να καταταχθούν οι πρώτοι 1.600 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) και 1.000 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) (600 στον Στρατό, 200 στο Πολεμικό Ναυτικό και 200 στην Πολεμική Αεροπορία).

Παράλληλα, προτάθηκε η τροποποίηση του ορίου ηλικίας όσων ΟΒΑ επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στο θεσμό των ΕΠΟΠ (31ο αντί 28ο έτος), αλλά και επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή τους ως ΕΠΟΠ. Με την ρύθμιση αυτή, οι ΕΔ κερδίζουν την ένταξη στον υπ’ όψη θεσμό προσωπικού το οποίο είναι ήδη εκπαιδευμένο και επιχειρησιακά έτοιμο.

Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για την πρόσληψη τόσο των ΕΠΟΠ όσο και των ΟΒΑ έχουν ήδη υπογραφεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προωθείται σε τελικό στάδιο η υπογραφή και δημοσίευση των σχεδίων νόμου για την τροποποίηση κριτηρίων πρόσληψης.

Οι προκηρύξεις για την πρόσληψη του νέου προσωπικού αναμένεται να δημοσιευτούν εντός του Δεκεμβρίου.

Συμβασιούχοι

Βγήκε νέα προκήρυξη 25 θέσεων οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο 3 ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον 3 έτη, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται 25 θέσεις για ΟΒΑ για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία, για έως 3 χρόνια με τη δυνατότητα παράτασης 3 ακόμα χρόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 03 Δεκεμβρίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 03 Δεκεμβρίου 2020 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Οι έφεδροι, μόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΑ/Β4 (ΔΣΛ) στο email: b42.hafgs@haf.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Οι Μονάδες: α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, άμεσα, μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΙΡΙΔΑΣ στο ΓΕΑ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ. (Δεν απαιτείται έλεγχος και θεώρηση του ΑΦΜ από την αρμόδια ΣΥ).

Η υποβολή για την τελική συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων θα γίνει την 4η Δεκεμβρίου 2020.

  • Κοινοποιείστε αυτή τη δημοσίευση
Scroll Up